Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 8

M. Šnejdrlová, R. Češka, D. Janíčková-Žďárská, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Terapie diabetiků hypolipidemiky a antihypertenzivy v České republice: poznámky k datům VZP M. Šnejdrlová, R. Češka, D. Janíčková-Žďárská, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Hypolipidemic and antihypertensive therapy in diabetic patients in the Czech Republic: notes on the VZP […]

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 7

D. Janíčková-Žďárská, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Analýza vývoje preskripce metforminu a sulfonylurey v České republice D. Janíčková-Žďárská, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Analysis of the development of metformin and sulfonylurea prescriptions in the Czech Republic

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 6

P. Piťhová, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Incidence amputací u pacientů s diabetes mellitus v České republice 2010–2014 P. Piťhová, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Incidence of amputations among patients with diabetes mellitus in the Czech Republic from 2010 to 2014

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 5

J. Brož, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: Mortalita pacientů s diabetes mellitus léčených perorálními antidiabetiky v České republice poklesla během let 2003–2013 a přiblížila se populačnímu průměru J. Brož, P. Honěk, L. Dušek, T. Pavlík, M. Kvapil: The mortality of patients with diabetes mellitus using oral antidiabetic drugs in the Czech Republic […]

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 4

M. Kvapil: Reálné možnosti využití datových zdrojů pro hodnocení kvality péče o pacienty s diabetem v České republice: Národní diabetologický informační systém M. Kvapil: Realistic possibilities of using data sources in quality assessment of care of patients with diabetes in the Czech Republic: National Diabetes Information System

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 1

Přinášíme Vám sérii článků o diabetu, tak jak vyšly v časopise Vnitřní lékařství. Ode dneška každý den přineseme jeden zajímavý článek na téma diabetu. Články si můžete prohlédnout ve formátu PDF v českém a anglickém jazyce. Dnes začneme úvodníkem J. Rybka: Význam statistiky v programové péči o nemocné s diabetem J. Rybka: Importance of statistics […]