Diabetologové ani diabetici nejsou žádní suchaři

Panuje všeobecné přesvědčení, že diabetologové a pacienti s diabetem jsou suchaři. Jedni prý proto, že neustále někomu něco připomínají a odpírají mu potěšení ze života, druzí protože musí držet dietu a už jen proto se nemohou smát a bavit. Skvělý kolega a velmi dobrý odborník MUDr. Edelsberger svolil s uveřejněním videa, které ukazuje a jasně […]

Vnímání rizika diabetu veřejností

Diabetická asociace ČR nechala provést výzkum společností ppm factum o tom, jak veřejnost vnímá toto onemocnění, zda lidé s diabetem dávají přednost léčbě u svého ošetřujícího lékaře či raději vyhledají specialistu. Výzkum přinesl tyto výsledky: ŸDiabetes mellitus je veřejností vnímán jako závažné onemocnění s možnými vážnými zdravotními komplikacemi při špatně léčeném či dokonce neléčeném diabetu. […]