Členové čestného prezidia

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
čestný prezident