Co přinese podpora Národního diabetologického programu miliónu diabetiků v ČR?

18.03.400px-Senate_of_the_Czech_Republic_Logo.svg2014 proběhla v Senátu ČR schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Jako hosté se zúčastnili i  prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., předsedkyně výboru České diabetologické společnosti a prof. MUDr. Milan Kvapil, CsC., MBA, předseda Diabetické asociace ČR.

Výsledek může jistě potěšit všechny praktické lékaře i diabetology i přes milion občanů České republiky, kteří onemocněli diabetem 1. nebo 2. typu.

 60. Usnesení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

 1.         Vzal na vědomí

Národní diabetologický program  pro roky 2012-2022 připravený ČDS  ČLS JEP a DAČR ve spolupráci  SVL ČLS JEP a dalšími organizacemi. Jeho realizace je podpořena a má záštitu  ministra zdravotnictví ČR.

2.         Podporuje

zaměření implementace Národního diabetologického programu na tyto hlavní oblasti:

a)         prevence diabetu 2. typu za účasti státních orgánů, hygienické služby i zdravotníků;

b)         intenzivní terapie: zlepšení podmínek pro časnou intenzivní terapii diabetu a jeho komorbidit v souladu s doporučenými postupy s využitím intenzivní komplexní léčby, edukace a selfmonitoringu;

c)         epidemiologie (data): vytvoření racionálního systému pro kontrolu kvality péče o pacienty;

d)         edukace: vytvoření systému odborných edukačních pracovišť.

3.         Pokládá efektivní prevenci  onemocnění cukrovkou za účinný nástroj zaměřený proti zvyšování  nákladů léčebné péče.

Miloš Janeček v.r.                                                                               Milada Emmerová v.r. předseda výboru                                                                                 ověřovatelka výboru

 

Publikováno v Novinky.