Kartičky

DAČR vytvořila na základě celé řady diskuzí v rámci seminářů a přednášek edukační materiály pro selfmonitoring v měření glykémie, může být prováděno náhodně bez rozmyslu pak se ovšem ztrácí velká část informací, které může poskytnout, protože takové měření neumožňuje vyhodnotit léčbu či režim v širších souvislostech.

Edukační materiály umožňují lékaři aby se znalostí osobnosti pacienta, jeho sociálních podmínek a zejména s ohledem na typ diabetu a způsobu jeho léčby doporučit nemocnému nejvhodnější strukturu selfmonitoringu.

Na straně 1. vysvětleny základní pojmy, na straně 2. jsou předtištěny rozvrhy ve kterých lékař pouze zaškrtne frekvenci a dobu měření.

Kartičky je možno objednat na adrese Diabetické asociace České republiky, o.s.

Rozvrh selfmonitoringu DM 2_PAD a bazální inzulín_1 Rozvrh selfmonitoringu DM 2_PAD a bazální inzulín_2 Rozvrh selfmonitoringu_bazál bonus_1 Rozvrh selfmonitoringu_bazál bonus_2 Rozvrh selfmonitoringu_PAD_1 Rozvrh selfmonitoringu_PAD_2

Publikováno v Edukační materiály.