Vnímání rizika diabetu populací ČR

2.4.2014 proběhla tisková konference, na které profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA představil výsledky průzkumu agentury ppm factum research o tom, jak reálně vidíme riziko onemocnění diabetem a její dopad na náš život. Dále promluvil o důležitosti edukace, která má zcela zásadní vliv na průběh léčby tohot onemocnění.

prof. Kvapil s novináři_web

Zvláštními a milými hosty se stala Libuše Vojtková se svým synem Matyáškem, který řije od svých 3 let s diabetem 1. typu.

Záznam z tiskové konference můžete vidět zde

Z průzkumu, provedeném na počátku letošního roku agenturou ppm factum research na vzorku 501 obyvatele, vyplynulo, že více jak polovina lidí (56 %) si uvědomuje, že cukrovka / diabetes je velmi závažné onemocnění, které může mít velmi těžké, život ohrožující komplikace.

Relativně častěji si vysokou závažnost onemocnění cukrovkou uvědomují lidé starší 60 let (65 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (68 %).

Průběh onemocnění diabetem 2. typu negativně ovlivňuje strava, bohatá na sacharidy (pečivo, rýže, přílohy, sladkosti) a nedostatek pohybu.

 A jak je to v reálném životě?

Necelé dvě třetiny populace (62 %) tvrdí, že se stravují zdravě.

Pravidelně sportuje necelá polovina populace (45 %). Častěji než v průměru tráví čas sportem lidé ve věku do 29 let (56 %), lidé svobodní (52 %),  vzdělaní (52 % SŠ s maturitou
a 59 % VŠ) a lidé s nejvyššími osobními příjmy nad 20.000 Kč čistého měsíčně (64 %).

 Nechceme vidět nebezpečí?

Lidé, kteří mají reálně nízké riziko diabetu, si to většinou uvědomují  a správně vědí, že jim diabetes příliš nehrozí.

Zajímavé a zároveň nebezpečné však je, že u lidí, kteří mají vysoké riziko diabetu, je tomu přesně naopak. Dokonce třetina z těch, kteří mají reálně vysoké riziko, jej považuje za nízké a jen 5 % dokáže svůj zdravotní stav zhodnotit reálně.

 VČASNÉ ROZPOZNANÍ A LÉČENÍ CUKROVKY ZABRAŇUJE ROZVOJI ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH KOMPLIKACÍ. DBÁME NA TOTO DOPORUČENÍ?

Čtyři lidé z deseti dle svých slov nepodstupují u svého praktického lékaře preventivní vyšetření na riziko onemocnění cukrovkou.

Alespoň občas absolvuje preventivní lékařské prohlídky ohledně  rizika onemocnění cukrovkou 57 % populace starší 18 let  – pravidelně přitom tato vyšetření podstupuje 40 % lidí, občas pak 17 %.

JAK JSME NA TOM S EDUKACÍ O DIABETU?

Průběh onemocnění diabetem závisí ve velké míře na naší informovanosti (edukaci) a spolupráci s lékařem.

  • Pacienti hodnotí edukaci jako přínos
  • Většina by uvítala edukaci třikráte ročně
  • Většina je také u svého diabetologa 3x ročně edukována
  • Ti kteří jsou edukováni častěji, mají lepší kompenzaci diabetu…
  • … a proto i menší pravděpodobnost závažných komplikací diabetu

 

 

 

Publikováno v Novinky.