Vnímání rizika diabetu veřejností

Diabetická asociace ČR nechala provést výzkum společností ppm factum o tom, jak veřejnost vnímá toto onemocnění, zda lidé s diabetem dávají přednost léčbě u svého ošetřujícího lékaře či raději vyhledají specialistu. Výzkum přinesl tyto výsledky:

  • ŸDiabetes mellitus je veřejností vnímán jako závažné onemocnění s možnými vážnými zdravotními komplikacemi při špatně léčeném či dokonce neléčeném diabetu. K nejznámějším komplikacím patří poškození cév a nervů na dolních končetinách, které může vést až k jejich amputaci. Méně informována o závažnosti onemocnění DM je mladá generace ve věku 25 – 35 let.
  • ŸNa pravidelné preventivní prohlídky konané 1x za 2 roky včetně vyšetření na diabetes ke svému praktickému lékaři však dochází jen necelá třetina (31 %) těch, kteří diabetem netrpí. Dokonce 35 % z nich tuto prevenci zcela ignoruje. Zájem o prevenci roste s věkem i se vzděláním populace.
  • ŸPrevalence diabetu mellitus stoupá s věkem a i z tohoto výzkumu je zřejmá genetická podmíněnost tohoto onemocnění.
  • ŸPokud jde o léčbu, je jednoznačně preferovaná léčba jak nemocnými diabetiky, tak i „zdravou“ populací v případě onemocnění,  specialistou – diabetologem. Hlavním důvodem pro volbu diabetologa je jeho odbornost a úzká specializace na problematiku diabetu mellitus. Důležitou roli hraje i důvěra pacienta-diabetika v lékaře a jeho renomé.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Publikováno v Novinky.