Zpráva o VII. Workshopu Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Ve dnech 29.11.-30. 11. 2014 se v Praze konal v hotelu OYA již tradiční podzimní workshop Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD).

V úvodu vystoupili členové skupiny právní podpory Pracovní skupiny OSDA pan Mgr. Petr Panýr a Mgr. Ondřej Novák, kteří informovali o výsledcích pomoci právní skupiny těm diabetologům, kteří se odvolávali proti regulacím za předepsanou léčbu či např. proti neuznání  žádosti  o nasmlouvání  nových kódů. Jejich dosavadní činnost pro odborné diabetology přinesla výborné výsledky, neboť se podařilo dosáhnout téměř  100 %  úspěchů při pomoci těmto kolegům. Důležitým bodem jednání byla také zevrubná  informace  o připravované úhradové vyhlášce na rok 2015. Protože se ve vyhlášce vyskytují mnohé údaje, které vedou k její netransparentnosti výpočtu úhrad pro jednotlivé diabetology včetně způsobu kompenzace za zrušené regulační poplatky, podal OSAD stejně jako i ČDS právní rozklad této vyhlášky, který byl zaslán v době připomínkového řízení na Ministerstvo zdravotnictví. Další části jednání se  zúčastnili  i pozvaní hosté z firem, které dodávají glukometry a další pomůcky pro diabetiky. Předmětem naší diskuse byl nový zákon č.268/2014Sb. o zdravotnických prostředcích, kde z pohledu lékařů je důležitá úprava, že lékař nebude výdejcem pomůcek. Proto se účastníci shodli, že v zájmu pacientů bude důležité vyčkat prováděcího předpisu k tomuto zákonu, který měl situaci objasnit, a pak budeme všichni hledat cesty, jak zachovat prioritu odborné edukace v diabetologických ambulancích, která je spojena s těmi to důležitými pomůckami. Důležitým bodem našeho workshopu byl i diskuse nad dalšími novými zákony, informace z jednání Výboru České diabetologické společnosti, se kterým OSAD těsně spolupracuje prostřednictvím členů výboru OSADu, kteří jsou zároveň členové výboru ČDS a aktivně se účastní jednání o nových kódech pro diabetology, o nových doporučeních k léčbě diabetiků a také při projednávání  dalších aktuálních  informací  např. o dopadu nových zákonů do praxe diabetologů. Hostem  workshopu  za DAČR byl prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., který s účastníky  m.j.diskutoval  výsledky  posledních studií vedených v ambulancích diabetologů, které potvrzují velmi dobrou úroveň péče o pacienty s diabetem mellitus v České republice.

MUDr. Eva Račická

Předsedkyně výboru OSAD

 

 

Publikováno v Novinky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *