Data o diabetu v ČR

Statistické údaje o počtu diabetiků v České republice, jejich léčbě a výskytu diabetických komplikací

Počet diabetiků v naší populaci stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
DM 2. typu DM 1. typu Sekundární diabetes DM celkem
2015 786 586  57 945 13 479 858 010
2014 788 243 58 423 13 163 859 829
2013 789 900 58 901 12 846 861 647
2012 772 585 56 514 12 128 841 227
2011 758 719 55 542 11 121 825 382
2010 739 859 55 811 10 560 806 230
2009 717 365 55 414 10 542 783 321
2008 708 847 54 474 10 240 773 561
2007 692 074 52 813 10 074 755 000
2006 686 159 51 070 11 299 749 000
2000 599 868 46 446 8 504 654 164
1997 555 883 39 020 5 402 600 306
1975 234 071

V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo nárůst počtu registrovaných diabetiků o zhruba 20 tisíc osob v porovnání s rokem předchozím.

Oproti roku 2000 to bylo ale již o 150 tisíc diabetiků více. Při pohledu ještě více do minulosti je z předložených dat patrné, že od roku 1980 počet nemocných cukrovkou narostl 2,5krát.

Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní (tj. zhruba 10 tisíc/rok), bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR bez ohledu na věk.

Diabetes zatím není vyléčitelný, ale vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze hladinu krevní glukózy udržet v normálních mezích a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím.

Z možných komplikujících zdravotních obtíží diabetika se statisticky sledují stav sítnice oka, případné poškození ledvin a stav dolních končetin diabetiků, včetně případných amputací.

Během roku 2007 bylo nově zjištěno onemocnění asi u 29 000 žen a 27 000 mužů, z toho 207 jedinců bylo ve věku do 19 let. Pro srovnání v roce 1997 činil počet osob s nově diagnostikovaným onemocněním 48 700, z toho bylo 25 900 žen a 22 800 mužů.

Podle odhadů provedených na základě statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR není daleko doba, kdy tímto onemocněním bude postižen každý desátý občan ČR bez ohledu na věk; ve vyšších věkových kategoriích bude potom četnost onemocnění ještě mnohem větší.

Významnou charakteristikou diabetu jako choroby je, že vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze předejít jeho závažným komplikacím. Naopak při nedodržování určitých lékařem stanovených pravidel hrozí zrychlení procesu aterosklerózy a vznik závažných chorob srdce a cév; zvýšený výskyt infekčních chorob v důsledku snížení obranyschopnosti; poškození nervů v celém těle či diabetická neuropatie; poškození ledvin až jejich selhání ledvin; poškození oční sítnice vedoucí k oslepnutí či amputace dolních končetin.

Statisticky jsou sledovány diabetická nefropatie, retinopatie a komplikace označované jako diabetická noha.

V roce 1997 byla nejčastější diabetickou komplikací diabetická retinopatie, která se vyskytla u 10,8 % evidovaných diabetiků, diabetickou nohou bylo postiženo 6,7% diabetiků, z toho s amputací 0,9%. Osoby s diabetickou nefropatií představovaly 6,7%.

V roce 2007 se vyskytlo celkem 205tis. případů jmenovaných komplikací (198tis. v roce 2006). Z celkového počtu léčených diabetiků mělo v souvislosti s cukrovkou 27% pacientů vážnější zdravotní problémy.

Diabetickou nefropatií (poškozením ledvin) trpělo 10% pacientů z celkového počtu léčených osob. Tato komplikace se vyskytla u 73 954 diabetiků, z toho 33% osob bylo postiženo selháváním ledvin.

Diabetická retinopatie, tj. poškození oční sítnice, byla mezi sledovanými komplikacemi cukrovky zaznamenána nejčastěji u 11,7% pacientů. Touto komplikací trpělo v České republice 88 315 osob, z toho 23,7% mělo velmi nebezpečnou proliferativní formu, která má za následek novotvorbu cév, sklivcovou hemoragii, riziko odchlípení sítnice a poruchu zraku. Z celkového počtu pacientů s diabetickou retinopatií bylo 2,6% postiženo slepotou.

Další zaznamenávanou komplikací je diabetická noha, která se vyskytla u 42 337 léčených. V České republice se toto vážné postižení dolní končetiny v průměru týkalo 5,6% sledovaných diabetiků. Nejtěžším důsledkem této komplikace diabetu je amputace dolní končetiny, těch bylo provedeno v celé ČR téměř 7 853.

Prevence vzniku diabetu je do určité míry možná. Spočívá v racionálním stravování, udržování normální tělesné hmotnosti a dostatku pohybové aktivity. Jestliže se přes veškerou snahu projeví u pacienta diabetes, je nezbytné zodpovědně spolupracovat s ošetřujícím lékařem a dodržovat jeho pokyny a rady, tak aby bylo dosaženo dobré kompenzace diabetu. Tímto způsobem se dá spolehlivě předejít vzniku a vývoji diabetických komplikací.