ROZETA

(ROZumná Edukace – Technologie Aplikace)

 Popis projektu

Prospektivní observační pilotní projekt, jehož smyslem je vyhodnotit efektivitu standartní edukace prováděné v diabetologické ordinaci u pacientů s diabetem mellitem typu II., u nichž je nově započato s léčbou prandiálním inzulínem. Projekt vyhodnocuje paměťovou retenci důležitých poznatků nezbytných pro kvalitní a bezpečné vedení léčby inzulínem. Předpokládá, že po ověření proveditelnosti a statistickém vyhodnocení dat, mohou výsledky projektu sloužit jako zpětná vazba edukačního procesu včetně materiálu a pomůcek při něm používaných.

Cíl hlavní

Kontrola retence bazálních znalostí o aplikaci inzulínu a stanovení dávky inzulínu.

Vedlejší cíle
Zjištění

 • frekvence změny místa vpichu v rámci jednotlivých partií,
 • místa a frekvence aplikace krátkodobého inzulínu u pacientů s diabetem,
 • zda si pacienti provádějí před každou aplikací zkoušku bezpečnosti,
 • kolik minut před jídlem si pacienti aplikují inzulín,
 • kde pacienti nejčastěji uchovávají aktuálně používaný inzulín,
 • kde pacienti nejčastěji uchovávají zásobní inzulín,
 • zda pacienti mění dávku krátkodobého inzulínu v souvislosti se změnou množství sacharidů v jídle,
 • zda pacienti mění dávku krátkodobého inzulínu v souvislosti s fyzickou aktivitou,
 • zda pacienti vědí, jak reagovat při hypoglykémii,
 • frekvence měření glukometrem,
 • frekvence měření malého glykemického profilu u pacientů,
 • zda si měří pacienti glykémii po jídle a v jakém časovém rozpětí,
 • frekvence měření velkého glykemického profilu u pacientů,

Metodika

 • Výběr vhodného pacienta s dm II. typu, který dostal nově prandiální inzulín, z rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
 • Oslovení pacienta edukovaného ve výše uvedené problematice s nabídkou spolupráce na kontrole jeho znalostí získaných při edukaci.
 • Výběr vhodného pacienta.
 • Přesně 7 po absolvování edukace, telefonická kontrola s žádostí o vyplnění dotazníku.
 • Statistická analýza při dosažení počtu 100 – 200 pacientů.

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 10/14 – 11/14
 • vlastní realizace projektu 12/14 – 12/14
 • vyhodnocení a závěry 01/15 – 01/15
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 01/15
 • publikace výsledků 01/15

Popis

 • Edukace pacienta nově nastaveného na prandiální inzulín.
 • Zaznamenání do identifikační kartičky, která bude uschována v ordinace lékaře pro možný folow up.
 • Sestra předá pacientovi informaci, že ho bude za 7 dní telefonicky kontaktovat pro zjištění, zda je vše v pořádku a vyplnění krátkého dotazníku pro ověření přínosu edukace
 • Pokud bude pacient souhlasit, setra za 7 dní po edukaci pacientovi zavolá a po zjištění aktuální situace s pacientem vyplní dotazník.
 • Vyplněné anonymní dotazníky sestra zašle na anna.perglova@dacr.net.

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Diabetická asociace České republiky, o.s.

 

Hodnocení studie ROZETA Prof. Kvapil 13.4.2015 (PPTX)