„SPACE – Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu“

Cíl: popis antropometrických parametrů, přítomnosti komplikací, nastavené terapie a metabolického stavu pacientů přijímaných do péče diabetologa

Cíle sekundární:

 • průměrná doba trvání diabetu při první návštěvě diabetologické ambulance
 • prevalence komplikací diabetu při příjmu do péče diabetologa
 • struktura terapie diabetu, hypertenze, hyperlipoproteinemie
 • efektivita terapie před přijetím do sledování diabetologické ambulance
 • úroveň znalostí v oblasti edukace u souboru pacientů

Metodika:

 • výběr ambulancí – OSAD, počítáno 50 ambulancí
 • vyplnění dotazníků u všech konsekutivně přijímaných pacientů do péče diabetologa od iniciace ambulance – do počtu 25 pacientů
 • vyplnění online dotazníku (e-crfu) se zdravotní sestrou.
 • statistické hodnocení

Časový plán projektu:

 • přípravná fáze – 08/15
 • vlastní realizace projektu 10/15 – 03/16
 • vyhodnocení a závěry 04/16 – 05/16
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 06/16
 • publikace výsledků 07/16
 • zpracování podkladu k publikaci v recenzovaném časopise 07/16 – 12/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

ke stažení ve formátu PDF