FAMILY II.

Projekt rozšiřuje možnosti edukace v diabetologických ambulancí o prvek zpětné kontroly a vazby získaných znalostí s cílem zlepšit retenci důležitých informací pro léčbu diabetu

Cíl hlavní

 • procento edukovaných z celého počtu pacientů, kteří přišli k vyšetření lékařem (ne pouze pro recept)
 • procento z těch, kteří prošli edukací a současně ne/absolvovali školení na webu
 • úspěšnost odpovědí, analýza ve vztahu k tématu edukace a jednotlivým parametrům pacientů

Metodika

 • definování diabetologických ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu
 • tvorba stránek
 • vlastní práce zdravotníka: proškolení v edukačním tématu, poučení o projektu, vydání kartičkys adresou stránek a vstupním heslem,
 • na kartičce bude heslo, připomenutí, že do týdne se má pacient přihlásit na stránky, má zvolit téma, které vypíše zdravotník, (seznam témat bude mít u sebe) a upozornění, že má výsledek trestu a potvrzení o absolvování kontrolní edukace přinést na příští kontrolu
 • do dokumentace provede zdravotník zápis, nechá si podepsat záznam o dokumentaci
 • vyplní jednoduchý dotazník o pacientovi (rok narození, pohlaví, typ diabetu, trvání diabetu, léčba dieta, PAD (jenom skupiny, zaškrtne), inzulín (režimy, zaškrtne)
 • při příští kontrole vyhodnotí výsledek testu a udělá opět záznam

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 06/15
 • vlastní realizace projektu 07/15 – 11/15
 • vyhodnocení a závěry 12/15
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 12/15
 • publikace výsledků 1/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR