Komparativní analýza úrovně péče o pacienty s diabetem v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

Diabetologie 2010
Milan Kvapil, ISBN-13: 978-80-7387-381-3, nakl.: Triton, 1. vyd., 2010, 282
str, str 1 – 18