Webový portál pro diabetiky Diabetická asociace.cz/radí

Screenshot 2014-01-25 00.25.11

Cíl projektu

 •  Vytvořit laický webový portál o životě s diabetem a zdravém životním stylu, který bude pravidelně aktualizován a propojen s facebookovými stránkami Diabetické asociace. Informace zde budou lékařsky ověřené.
 • Usnadnit práci praktickým lékařům s edukací diabetu
 • Získat u veřejnosti povědomí o DAČR jako pomáhající organizaci pro podporu prevence a léčby diabetu

Zdůvodnění projektu:

 V České republice neustále přibývá lidí s diabetem, v současnosti se již toto onemocnění týká každé desáté rodiny. Účinná léčba diabetu spočívá v dobré edukaci a spolupráci pacienta s lékařem.

Čerstvě diagnostikovaný diabetik nestačí všechny informace pochopit již v ordinaci, proto začně hledat další n ainternetu. Internet je zahlcen všemožnými radami a názory, často nepodloženými či protichůdnými. Proto je důležité, aby se měl kam obrátit, nacházel lékařsky ověřené informace.

Metodika projektu:

 • Vytvoření webových stránek s optimistickým líbivým vzhledem a kvalitními informacemi
 • Navázání spolupráce s předními odborníky v léčbě diabetu, kteří mají zkušenosti s publikováním článků pro laiky
 • Propojit stávající facebookové stránky s novým portálem Diabetickaasociace.cz/radi
 • Po vytvoření kvalitního obsahu i vzhledu zahájit kampaň na získání nových “LIKES” a tedy i čtenářů webu
 • Pravidelně aktualizovat web i Facebook prospěšnými informacemi

Časový plán projektu:

9/13 – 11/13 – vytváření webových stránek a příprava obsahu

12/14 – spuštění nového portálu bez časového omezení

Doplňující informace:

 • Webový portál diabetická asociace radí je určen lidem s diabetem 1. i 2. typu a jejich rodinným příslušníkům. Klade si za cíl přinášet přívětivou formou potřebné informace ke každodennímu životu s diabetem.
 • Sekce Léčba diabetu je rozdělena na DM 1. typu a 2. typu, komplikace diabetu.
 • Velmi potřebná sekce je Komplikace diabetu a Poradna, jak ošetřovat diabetickou nohu. Bohužel, stále velmi mnoho diabetiků podceňuje skutečnost, že i z malého poranění se může rozvinout vlivem vysoké hladiny cukru v krvi dlouhodobě se nehojící rána, která vede až ke tragickým důsledkům, jako je ztráta nohy.
 • Těhotné diabetičky naleznou Poradnu pro těhotné a dietu v těhotenství.
 • Sekce Život s diabetem mapuje všednodenní život a potřeby diabetika. Sekce Recepty s nutričními hodnotami přináší zdravé a chutné recepty.

Výstupy:

 • Po půl roce fungování (6/2014) má portál ověřenou návštěvnost cca 3 000 unikátních IP adres měsíčně.
 • Počet přátel na facebooku se vícejak ztrojnásobil a stále roste.
 • O portál postupně vzrůstá zájem i mezi lékaři a inzerenty.
 • Je stále pravidelně aktualizován.