Vyhledávání pacientů s nerozpoznaným diabetem

Cíl projektu:

Časný záchyt bezpříznakových pacientů s diabetes mellitus

Cíle vedlejší:
 • semikvantitativní odhad prevalence nediagnostikovaného diabetu v populaci
 • upozornění na rizikové faktory diabetu
 • edukace populace
Zdůvodnění projektu:

Diabetes mellitus 2. typu vzniká pozvolna, vyvíjejí se zejména u osob s vyjádřenými rizikovými faktory. Obvykle je udáváno, že od doby vzniku diabetu 2. typu do doby jeho odhalení a léčby uplyne okolo 8 – 10 let. Vědecké práce z posledních let prokázaly jednoznačně, že výsledky léčby a prevence komplikací jsou mnohem lepší, pokud se zachytí diabetes krátce po jeho vzniku. Jedním ze způsobů, jak diagnostikovat diabetes co nejdříve je vyšetření glykémie u osob s přítomnými rizikovými faktory.

Metodika projektu:
 • tvorba edukačních materiálů
 • rozdání edukačních materiálů (120 000 ks) na veřejných místech
 • ke 1 000 ks přidán korespondenční odpovědní lístek s výslednou glykémií
 • předpokládaná návratnost 20%
 • statistické vyhodnocení – podle glykémie rozčlenění do diagnóz (zdraví, prediabetes, diabetes, diabetes známý)
 • vytvoření přesného protokolu
Časový plán projektu:
 • přípravná fáze – květen – červen 2010
 • příprava, oponentura a tisk edukačních materiálů červen 2010
 • pilotní test července – srpen 2010
 • vlastní realizace projektu září 2010
 • vyhodnocení a závěry říjen – listopad 2010
 • uzavření projektu závěrečná zpráva prosinec 2010
 • publikace výsledků do konce prvního pololetí 2011
Doplňující informace:

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Související články: Analýza – průzkum cukrovka