REZISTOR

„Prospektivní observační projekt posouzení účinnosti a bezpečnosti farmakologické intervence inzulínové rezistence u nedostatečně kompenzovaných pacientů s diabetem 2. typu – REZISTOR“

Cíl hlavní
Získání informací o tom, jakým způsobem ovlivňuje možná farmakologická intervence inzulinové rezistence u pacientů s diabetem 2.typu a s vyjádřenou inzulínovou rezistencí, jejich kompenzaci diabetu. Zároveň si projekt klade za cíl správnou identifikaci nedostatečně kompenzovaného (HbA1c nad 53 mmol/mol) pacienta s diabetem 2. typu a s vyjádřenou inzulinovou rezistencí (TG ≥ 1,7 mmol/l, obvod pasu nad 94 cm (muži) a 80cm (ženy) a BMI nad 30kg/m2).

Cíl vedlejší
Zhodnocení přínosů farmakologické intervence ve vztahu k vstupním hodnotám a bezpečnosti léčby. Sledování vývoje HbA1c v horizontu 12 měsíců od počátku observace ve vztahu k vstupním hodnotám TG, BMI a HDL a zvolené terapeutické strategie. Zároveň sledování tolerance farmakologické intervence hlavně ve vztahu ke hmotnosti, příznakům srdečního selhávání a jiné.

Metodika

  • definování nových ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
  • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu o vlastním projektu a záznamu
  • získaných anonymizovaných dat do elektronického databázového systému
  • statistická analýza získaných dat a nově přidané farmakoterapie

Časový plán projektu

  • přípravná fáze – 03/17 – 05/17
  • vlastní realizace projektu 06/17 – 11/18
  • vyhodnocení a závěry 12/18 – 02/19
  • uzavření projektu závěrečná zpráva 03/19 – 04/19
  • publikace výsledků 05/19

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Metodika Rezistor ke stažení v PDF