Co je DAČR a jaké jsou její cíle

Diabetická asociace České republiky byla ustavena v roce 2006. Jejím cílem je integrovaný přístup ke zlepšení péče o diabetiky prosazováním a naplňováním jejich zájmů a potřeb. To vše v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárodními institucemi.

Rostoucí počty diabetiků v naší republice jsou dokladem toho, že je třeba řešit podle nejnovějších vědeckých poznatků všechny problémy, které toto celoživotní onemocnění přináší. Nepostihuje totiž jenom samotné diabetiky, ale dotýká se úzce jejich rodin, zdravotnické komunity a má závažné dopady sociální a ekonomické. Pozdní diabetické komplikace ohrožují život diabetiků, především však snižují kvalitu jejich života, což při chronickém onemocnění není zanedbatelné.

Asociace je místem, kde jsou tyto otázky diskutovány mezi představiteli České diabetologické společnosti, Obezitologické společnosti, obou organizací diabetiků, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na této široké platformě je analyzován stav péče a současně jsou ujednocovány názory na možnosti jejího dalšího zkvalitnění.

Asociace předpokládá také aktivní zapojení farmaceutických firem do těchto diskuzí a jejich podporu cílům asociace.