STRATIFIC 3

„Prospektivní observační projekt posouzení korelace mezi hladinou C-Peptidu a zvolenou přidanou antidiabetickou terapií z lékových skupin GLP1 analog, kombinací GLP1 analoga s bazálním inzulínovým analogem a inzulínovou terapií bazálním analogem, intenzifikovaným inzulinovým režimem u nedostatečné kompenzovaných pacientů s diabetem 2. typu – STRATIFIC 3“

Cíl hlavní

Získání informací o tom, jakým způsobem ovlivňuje rutinní znalost počáteční hladiny C peptidu terapeutické rozhodování diabetologů a volbu léčivého přípravku z konkrétních terapeutických skupin pro zlepšení kompenzace nedostatečně kompenzovaných (HbA1c nad 60 mmol/mol) pacientů s diabetem 2. typu.

Cíl vedlejší

Alternativní využití stanovení C – peptidu POCT metodou v podmínkách ambulantní diabetologie v rutinní klinické praxi. Sledování vývoje HbA1c v horizontu 6 měsíců od počátku observace ve vztahu k vstupním hladinám C peptidu a terapeutické strategii.

Metodika

– definování nových ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
– kontaktování již spolupracujících ambulancí na projektu STRATIFIC, STRATIFIC 2 a jejich oslovení v rámci následovné spolupráce na projektu STRATIFIC 3
– vybavení nových ambulancí přístroji SelexOn pro stanovení C – peptidu. Zaučení personálu
– základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno a HbA1c nad 60 mmol/mol)
– podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu o vlastním projektu a záznamu získaných anonymizovaných dat do elektronického databázového systému
– statistická analýza získaných data zhodnocení korelace, C – peptidu a zvolené nově přidané farmakoterapie, dále pak a hodnot HbA1c, C – peptidu na konci projektu

Časový plán projektu

– přípravná fáze – 01/17 – 03/17
– vlastní realizace projektu 04/17 – 03/18
– vyhodnocení a závěry 04/18 – 06/18
– uzavření projektu závěrečná zpráva 08/18
– publikace výsledků 10/18

 

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Metodika STRATIFIC3 ke stažení v PDF