Léčba CSII

FAITH (Field Ambulance Insulin pump Therapy)“

Cíle:

 • ověření efektivity léčby CSII v diabetologické ambulanci
 • ověření bezpečnosti léčby CSII v diabetologické ambulanci
 • stanovení přenosu CGM pro výsledky léčby CSII v diabetologické ambulanci

Metodika

 • výběr vhodného pacienta, který splňuje indikační kritéria pro léčbu inzulínovou pumpou.
 • výběr vhodného pacienta a jeho souhlas.
 • vyplnění kontaktních údajů a odeslání pacienta do diabetologického centra.
 • hospitalizace pacienta v diabetologickém centru pro potvrzení indikace a edukaci pacienta.
 • zaznamenání základních vstupních dat/zajistí diabetologické centrum/.
 • pravidelné kontroly po 3, 6, 9 měsících v diabetologické ambulanci (vyšetření kontinuálním senzorem v době kontroly), zaznamenání kontrolních dat a předání do diabetologického centra.
 • po 12 měsících kontrolní hospitalizace se zhodnocením zdravotního stavu a efektivity léčby inzulínovou pumpou.

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 05/14 – 07/14
 • vlastní realizace projektu 08/14 – 08/15
 • vyhodnocení a závěry 09/15 – 12/1
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 12/15
 • publikace výsledků 01/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prezident Diabetické asociace ČR