Členové asociace

prof., MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident

JUDr. Václav Letocha
1. viceprezident

Vladimíra Havlová
členka prezidia

Ing. Vladimír Horák
člen prezidia

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
členka prezidia

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
člen čestného prezidia, čestný prezident

JUDr. Ivan Hubáček
tajemník asociace, za SIS/hojení ran

Andrea Bukovská
členka asociace

Josef Borovka
člen asociace