Projekt Monitor

Prospektivní observační projekt vlivu edukace na efektivitu léčby diabetu 2

„KuMulativní prospektivní Observační projekt posouzení výsledků přidané antidiabetické terapie z lékových skupin glitazonů, glinidů, DPP 4 iNhibitorů, SGLT2 inhibitorů, GLP1 analog, kombinací GLP1 analoga s bazálním Inzulínovým analogem, inzulínovou terapií bazálním analogem, inzulínovou Terapií bolusovým analOgem intenzifikovaným inzulinovým Režimem u nedostatečně kompenzovaných pacientů s diabetem 2. typu – MONITOR“

Cíl hlavní

Získání informací o tom, jakým způsobem ovlivňuje přidání léčivého přípravku z konkrétních terapeutických skupin zlepšení kompenzace nedostatečně kompenzovaných (HbA1c nad 60 mmol/mol) pacientů s diabetem 2. typu při zohlednění dat hmotnosti, krevního tlaku a délky trvání diabetu.

Metodika

 • definování nových ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • kontaktování již spolupracujících ambulancí a jejich následné oslovení
 • v případě potřeby vybavení ambulancí přístroji ke stanovení glykovaného hemoglobinu a zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, kombinaci GLP1 analoga s bazálním inzulínovým analogem, bazálním a bolusovém inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno a HbA1c nad 60 mmol/mol)
 • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu o vlastním projektu a záznamu získaných anonymizovaných dat do elektronického databázového systému
 • statistická analýza získaných dat a zvolené nově přidané farmakoterapie, dále pak hodnot HbA1c na konci projektu

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 02/19 – 05/19
 • vlastní realizace projektu 05/19 – 05/20
 • vyhodnocení a závěry 06/20 – 08/20
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 09/20
 • publikace výsledků 10/20

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky.