„FAITH (Field Ambulance Insulin pump THerapy)“

Cíle:

 • Ověření efektivity léčby CSII v diabetologické ambulanci
 • Ověření bezpečnosti léčby CSII v diabetologické ambulanci
 • Stanovení přenosu CGM pro výsledky léčby CSII v diabetologické ambulanci

Metodika

 • Výběr vhodného pacienta, který splňuje indikační kritéria pro léčbu inzulínovou pumpou.
 • Výběr vhodného pacienta a jeho souhlas.
 • Vyplnění kontaktních údajů a odeslání pacienta do diabetologického centra.
 • Hospitalizace pacienta v diabetologickém centru pro potvrzení indikace a edukaci pacienta.
 • Zaznamenání základních vstupní dat/zajistí diabetologické centrum/.
 • Pravidelné kontroly po 3, 6, 9 měsících v diabetologické ambulanci (vyšetření kontinuálním senzorem v době kontroly), zaznamenání kontrolních dat a předání do diabetologického centra.
 • Po 12 měsících kontrolní hospitalizace se zhodnocením zdravotního stavu a efektivity léčby inzulínovou pumpou.

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 05/14 – 07/14
 • vlastní realizace projektu 08/14 – 08/15
 • vyhodnocení a závěry 09/15 – 12/15
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 12/15
 • publikace výsledků 01/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prezident Diabetické asociace ČR

Závěrečná zpráva projektu FAITH – ke stažení ve formátu PDF