Diabetická asociace ČR

Diabetická asociace České republiky je společnou platformou pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR. Sdružuje subjekty: Česká diabetologická společnost,  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, Společnost všeobecného lékařství a Svaz diabetiků. Cílem je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní rámec pro opatření ve prospěch diabetiků a klást důraz na dodržování pravidel v rámci léčby, a to jak směrem k odborné veřejnosti, tak směrem k pacientům.

Tato oblast aktivit předurčuje DAČR k organizaci dlouhodobé kampaně, která bude veřejnost seznamovat s problematikou diabetu, bude realizovat edukační projekty a celkově tak zlepší přístup k informacím o diabetu, jeho léčbě a zejména prevenci.