ROZETA – extenze

(ROZumná Edukace – Technologie Aplikace) – extenze

Popis projektu:

Prospektivní observační projekt, jehož smyslem je vyhodnotit efektivitu standartní edukace
prováděné v diabetologické ordinaci u pacientů s diabetem mellitem typu II., u nichž je nově
započato s léčbou prandiálním inzulínem. Projekt vyhodnocuje paměťovou retenci důležitých
poznatků nezbytných pro kvalitní a bezpečné vedení léčby inzulínem. Předpokládá, že po
ověření proveditelnosti a statistickém vyhodnocení dat, mohou výsledky projektu sloužit jako
zpětná vazba edukačního procesu včetně materiálu a pomůcek při něm používaných.

Cíl hlavní:

Kontrola retence bazálních znalostí o aplikaci inzulínu a stanovení dávky inzulínu.

Vedlejší cíle:

Zjištění:

 • frekvence změny místa vpichu v rámci jednotlivých partií,
 • místa a frekvence aplikace krátkodobého inzulínu u pacientů s diabetem,
 • zda si pacienti provádějí před každou aplikací zkoušku bezpečnosti,
 • kolik minut před jídlem si pacienti aplikují inzulín,
 • kde pacienti nejčastěji uchovávají aktuálně používaný inzulín,
 • kde pacienti nejčastěji uchovávají zásobní inzulín,
 • zda pacienti mění dávku krátkodobého inzulínu v souvislosti se změnou množství sacharidů v jídle,
 • zda pacienti mění dávku krátkodobého inzulínu v souvislosti s fyzickou aktivitou,
 • zda pacienti vědí, jak reagovat při hypoglykémii,
 • frekvence měření glukometrem,
 • frekvence měření malého glykemického profilu u pacientů,
 • zda si měří pacienti si glykémii po jídle a v jakém časovém rozpětí,
 • frekvence měření velkého glykemického profilu u pacientů,
 • zda si pacienti vedou diabetický deníček.

Metodika:

 • Výběr vhodného pacienta s dm II. typu, který dostal nově prandiální inzulín, z rozhodnutí ošetřujícího lékaře.
 • Oslovení pacienta edukovaného ve výše uvedené problematice s nabídkou spolupráce na kontrole jeho znalostí získaných při edukaci.
 • Výběr vhodného pacienta a jeho souhlas s poskytnutím emailové adresy.
 • Zaslání dotazníku pacientovi přesně 7 dní po absolvování edukace s žádostí o vyplnění.
 • Statistická analýza při dosažení počtu 100 – 200 pacientů.

Časový plán projektu:

 • přípravná fáze – 6/15
 • vlastní realizace projektu 7/15 – 06/16
 • vyhodnocení a závěry 07/16 – 08/16
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 09/16
 • publikace výsledků 10/16

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR