Vyhodnocení studie SPACE

Tato zpráva sumarizuje data shromážděná v rámci studie SPACE. Data byla poskytnuta Diabetickou asociací ČR.

Autorský kolektiv

Management projektu:
Mgr. Marika Chrápavá, Institut biostatistiky a analýz, Brno
Karolína Trávová, Interní klinika 2. LF UK, Diabetická asociace ČR, Praha

Analýza dat:
Mgr. Matyáš Kuhn, Institut biostatistiky a analýz, Brno
Mgr. Petra Ovesná, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz, Brno

Garant projektu:
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinika 2. LF UK, Diabetická asociace ČR, Praha

SPACE Závěrečná zpráva ke stažení ve formátu PDF