„Prospektivní observační projekt významu diference glykémie a triglyceridémie nalačno vs. postprandiálně (při definované energetické zátěži) pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1 bazálním respektive bolusovým inzulínem, kombinací bazálního a bolusového inzulínu nebo premixovanými inzulíny u pacientů s DM 2. typu – PROFIL.“

Cíl hlavní

Kvantifikace významu rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro úspěšnost léčby analogy GLP 1 resp. léčby bazálním inzulínem, kombinací bazálního a bolusového inzulínu nebo premixovanými inzulíny.

Cíle vedlejší

 • optimalizace využití POCT HbA1c v diabetologické ambulanci
 • ověření korelace glykémií změřených nalačno a postprandiálně  s výsledným glykovaným hemoglobinem

Metodika

 • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • vybavení ambulancí přístroji pro POCT a zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, premixovaných inzulínech, pacienti se změřenou glykémií nalačno a postprandiálně)
 • podrobná edukace lékařů a SZP
 • edukace pacientů
 • data ze vstupní návštěvy, pak po třech a šesti měsících.
 • statistická analýza předpovědní hodnoty rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro výslednou změnu glykovaného hemoglobinu,

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 10/12 až 12/12
 • vlastní realizace projektu 01/13 – 12/13
 • vyhodnocení a závěry 03/13
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 03/14
 • publikace výsledků 06/14

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prezident Diabetické asociace ČR

Závěrečná zpráva