Diabetes u dětí

Děti s diabetemNaprostá většina diabetiků mladších 18 let trpí diabetem 1. typu. Avšak vzácně se u dětí nebo adolescentů setkáváme s ostatními typy diabetu, například s typem MODY (maturity-onset type diabetes of the young). Dále s diabetem vyvolaným onemocněním slinivky břišní, v dětském věku se nejčastěji jedná o cystickou fibrózu, tzv. slané děti. U obézních dospívajících se můžeme setkat s diabetem 2. typu.

Každý rok je u nás zjištěno asi 200 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Situace u dětských diabetiků bývá komplikovanějších než u dospělých. Dítě má být v péči dětského diabetologa. Pro spolupráci je nutné získat rodinu dítěte, která výrazně ovlivňuje kvalitu léčby.

Lékař ve spolupráci s dítětem a jeho blízkými musí učinit vše, aby dítě mělo v budoucnu zajištěn kvalitní život bez zdravotních komplikací.

Důležité je informovat rovněž školu a učitele o tom, že dítě má diabetes, o potřebných opatřeních a první pomoci při hypoglykémii či jiných problémech.

Základem léčby je zde podávání inzulínu, který v těle chybí. Je nutné dodržování diabetické diety a režimových opatření. Jídelníček by měl být však pestrý, musí obsahovat živiny a dostatek energie pro správný růst a vývoj dítěte.