FÓRUM MLADÝCH DIABETOLOGŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Fórum mladých diabetologů vzniklo s cílem zlepšení (podpory) možností profesionálního klinického a vědeckého růstu lékařů diabetologů.

Záštitu nám poskytla Diabetická asociace ČR (DAČR). Základním programovým cílem DAČR je, aby se péče o diabetiky stala jednou z priorit zdravotnictví v ČR a aby bylo zajišťováno dostatečné povědomí o diabetu v ČR a jeho dopadu na zdravotní a sociální stav obyvatelstva. Předpokládáme, že vzájemná spolupráce bude velmi přínosná.

 

VÝBOR

Ustavující setkání FÓRA MLADÝCH DIABETOLOGŮ (FMD) spolu s vytvořením stanov a volby předsednictva bychom rádi uskutečnili u příležitosti KONGRESU AMBULANTNÍ DIABETOLOGIE – Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017, 02.11.2017 – 04.11.2017

ČLENSTVÍ

Lékařky a lékaři do 40 let věku, kteří se chtějí po absolvování základního kmene interního věnovat diabetologii, připravují se na atestaci z diabetologie či jí již úspěšně složili. 

REGISTRACE

Prosíme všechny zájemce o členství, aby se přihlásili zde.

CÍLE

zlepšení možností profesionálního růstu lékařů diabetologů v průběhu vzdělávání v diabetologii v následujících oblastech, činnostech a polech působnosti:

 • Sdílení a šíření aktuálních odborných a organizačních informací národních a nadnárodních.
 • Oficiální zastoupení mladých diabetologů při jednáních ČDS.
 • Zlepšení kvality péče o pacienty s diabetem v ČR
 • Podpora a propagace výzkumu a publikačních výstupů.
 • Možnosti spolupráce v oblasti klinického výzkumu.
 • Diskusní fórum na stránkách Diabetické asociace.
 • Pro naplnění našeho cíle hodláme prosadit možnost organizace paralelních sekcí mladých diabetologů 2x ročně na kongresech a samostatných konferencí zaměřených na vzdělávání, prezentaci kazuistik a výsledků klinické a vědecké práce.
 • Organizace a asistence při organizování stáží.
 • Pomoc v profesionálním rozvoji členů a zlepšení jejich pozice na trhu práce.
 • Zlepšení podmínek úhrad za zdravotní služby v odborných diabetologických ordinacích a zajištění plošné dostupnosti moderní diagnostické a léčebné péče pro pacienty s diabetem v těchto ordinacích léčených.
 • Nastavení funkční spolupráce na poli péče o pacienty s nekomplikovaným diabetem mezi praktické lékaře a diabetology.

 

 

Za přípravný výbor 
 prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR
MUDr. Helena Pátková