Vnímání rizika diabetu veřejností

Diabetická asociace ČR nechala provést výzkum společností ppm factum o tom, jak veřejnost vnímá toto onemocnění, zda lidé s diabetem dávají přednost léčbě u svého ošetřujícího lékaře či raději vyhledají specialistu. Výzkum přinesl tyto výsledky: ŸDiabetes mellitus je veřejností vnímán jako závažné onemocnění s možnými vážnými zdravotními komplikacemi při špatně léčeném či dokonce neléčeném diabetu. […]

Zpráva o VII. Workshopu Občanského sdružení ambulantních diabetologů

Ve dnech 29.11.-30. 11. 2014 se v Praze konal v hotelu OYA již tradiční podzimní workshop Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD). V úvodu vystoupili členové skupiny právní podpory Pracovní skupiny OSDA pan Mgr. Petr Panýr a Mgr. Ondřej Novák, kteří informovali o výsledcích pomoci právní skupiny těm diabetologům, kteří se odvolávali proti regulacím za předepsanou léčbu či např. […]