Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie – PROROK II

Cíl projektu:

Kvantifikace významu rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro úspěšnost léčby analogy GLP 1 resp. léčby bazálním inzulínem, kombinací bazálního a bolusového inzulínu nebo premixovanými inzulíny

Extenze: Prospektivního observačního projektu významu diference glykémie nalačno vs. postprandiální glykémie pro odhad úspěšnosti terapie analogy GLP1, bazálním respektive bolusovým inzulínem, kombinací bazálního a bolusového inzulínu nebo premixovanými inzulíny u pacientů s DM 2. typu

Cíle vedlejší:
 • optimalizace využití POCT HbA1c v diabetologické ambulanci
 • ověření korelace glykémií změřených nalačno a postprandiálně  s výsledným glykovaným hemoglobinem
Metodika projektu:
 • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • vybavení ambulancí přístroji pro POCT a zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, premixovaných inzulínech, pacienti se změřenou glykémií nalačno a postprandiálně)
 • podrobná edukace lékařů a SZP
 • edukace pacientů
 • data ze vstupní návštěvy, pak po třech a šesti měsících.
 • statistická analýza předpovědní hodnoty rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro výslednou změnu glykovaného hemoglobinu,
Časový plán projektu:
 • přípravná fáze – 07/11 až 08/11
 • vlastní realizace projektu 09/11 – 04/12
 • vyhodnocení a závěry 06/12
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 07/12
 • publikace výsledků 09/12

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

Závěrečná zpráva