„Prospektivní observační projekt ovlivnění kompenzace diabetu 2. typu léčbou GLP1 analogy, kombinací GLP1 analoga s bazálním inzulínovým analogem, inzulínovou terapií bazálním analogem a sledování ovlivnění vývoje poměru mikroalbumin/ kreatinin společně se stanovováním HbA1c POCT metodou v průběhu šesti měsíční léčby – PARAMETR MaK/A1c“

 Cíl hlavní

Získání informací o prevalenci a incidenci mikroalbuminurie a porušené funkce ledvin u pacientů s diabetem, jakožto i observace změn v závislosti na vývoji terapie.

Cíl vedlejší

Porovnání výsledků stanovení HbA1c POCT metodou s výsledky HbA1c stanovenými v laboratořích v první vlně projektu Parametr Ma/K.

Metodika

 • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • vybavení ambulancí přístroji Clover A1c Self a zaučení personálu
 • vybavení ambulancí přístroji CYBOW R-50S a zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2. typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno)
 • podrobná edukace lékařů a zdravotnického personálu
 • edukace pacientů
 • záznam dat ze vstupní návštěvy, následně pak návštěv po třech a šesti měsících
 • statistická analýza předpovědní hodnoty o prevalenci a incidenci mikroalbuminurie a porušené funkce ledvin u pacientů s diabetem, jakožto i korelace těchto změn v závislosti na druhu farmakoterapie

Časový plán projektu

 • přípravná fáze – 04/14 – 05/14
 • vlastní realizace projektu 06/14 – 06/15
 • vyhodnocení a závěry 07/15 – 08/15
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 09/15
 • publikace výsledků 10/15

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

prezident Diabetické asociace ČR