Inhalační inzulin Afrezza může být schválen pro léčbu dospělých diabetiků 1. a 2. typu.

 Poradní sbor americké lékové agentury FDA se shodl v hlasování, že krátkodobě působící inzulin Afrezza může být schválen pro léčbu dospělých diabetiků 1. a 2. typu.  Inhalační inzulin (Afrezza společnosti MannKind, Kalifornie) je druhým pokusem inhalační léčby diabetu. První (Exubera společnosti Pfizer) byl stažen z trhu pro potenciální kancerogenní účinky. Poradní sbor FDA se shodl v hlasování, že krátkodobě […]

Vnímání rizika diabetu populací ČR

2.4.2014 proběhla tisková konference, na které profesor MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA představil výsledky průzkumu agentury ppm factum research o tom, jak reálně vidíme riziko onemocnění diabetem a její dopad na náš život. Dále promluvil o důležitosti edukace, která má zcela zásadní vliv na průběh léčby tohot onemocnění. Zvláštními a milými hosty se stala Libuše Vojtková se […]