Centra edukace pro diabetiky v okresních městech

Cíl projektu:

Hlavním cílem pilotního projektu je zjistit možnost realizace ambulantní edukace proškoleným edukátorem na vyžádání diabetologa, internisty, kardiologa či praktického lékaře

Cíle vedlejší:

 • zjistit zájem ze strany pacientů s diabetem o edukaci
 • definovat nutné podmínky k zajištění ambulantní edukace v Edukačním centru
 • definovat ekonomické náklady na ambulantní edukaci pacientů s diabetes mellitus
 • vyhodnotit spokojenost pacientů s tímto způsobem edukace
Metodika projektu:
 • definování místních organizací SD účastnících se projektu a jejich oslovení seznam edukátorů, doklady o certifikaci
 • definování místa, času a témat edukace
 • definování rozpočtu seznam lékařů v geografickém dosahu, kteří by mohli odesílat pacienty s požadavky na edukace
 • dopis pro spolupracující lékaře s letáčkem pro  pacienty
 • dotazník pro pacienty
Časový plán projektu:
 • přípravná fáze – říjen 2010
 • příprava, oponentura  říjen 2010
 • pilotní projekt listopad – prosinec 2011
 • sběr dotazníků – leden – únor 2012
 • vyhodnocení a závěry březen 2012
 • uzavření projektu závěrečná zpráva květen 2012
 • publikace výsledků jaro 2012
Doplňující informace:

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., předseda DAČR

Analýza edukace pacientů s diabetem v ČR