Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie – PROROK I

Cíl projektu:

Kvantifikace významu rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro úspěšnost léčby analogy GLP 1 resp. léčby bazálním inzulínem případně intenzifikovaným inzulínovým režimem.

Cíle vedlejší:
 • optimalizace využití POCT HbA1c v diabetologické ambulanci
 • ověření korelace glykémií změřených nalačno a postprandiálně s výsledným glykovaným hemoglobinem
Metodika projektu:
 • definování ambulancí účastnících se projektu a jejich oslovení
 • vybavení ambulancí přístroji pro POCT a zaučení personálu
 • základní definice souboru a jednotlivých podsouborů pacientů (DM 2 . typu, pacienti na PAD, kombinaci PAD, bazálním inzulínu, pacienti se změřenou glykémií nalačno a postprandiálně)
 • podrobná edukace lékařů a SZP
 • edukace pacientů
 • data ze vstupní návštěvy, pak po třech a šesti měsících.
 • statistická analýza předpovědní hodnoty rozdílu mezi glykémií nalačno a postprandiálně pro výslednou změnu glykovaného hemoglobinu,
Časový plán projektu:
 • přípravná fáze – 12/10 až 01/11
 • vlastní realizace projektu 02/11 – 08/11
 • vyhodnocení a závěry 10/11
 • uzavření projektu závěrečná zpráva 11/11
 • publikace výsledků 11/11
Doplňující informace:

Projekt navrhuje, po odborné stránce garantuje a realizuje Diabetická asociace České republiky
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prezident Diabetické asociace ČR

Související články: Pokyny k vyplňování dotazníku

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva PROROK