FAMILY

Projekt cílené aktivní depistáže glukózové regulace u přímých příbuzných pacientů s diabetem mellitem II. typu

Hlavní cíl

  • Ověřit přínos cílené aktivní depistáže poruchy glukózové regulace u přímých příbuzných pacientů s dienem mellitem

Metodika projektu

  1. Oslovení 10 diabetologických ambulancí
  2. 8 ambulancí předá svým pacientům informační balíčky pro příbuzné – pokud pacienti poskytnou adresy příbuzných, budou balíčky zaslány přímo na jejich adresu0
  3. 2 ambulance budou zvát příbuzné telefonicky

 

Vyhodnocení projektu

  1. Počet oslovených příbuzných ve vztahu k pacientům
  2. Počet vyšetřených z celkového počtu vyšetřených
  3. Charakteristika vyšetřených a procento s poruchou glukózové tolerance

Definice

  1. Informační balíček – leták se zdůvodněním
  2. Příbuzní – rodiče, sourozenci, děti