Světový den zdraví 2016

Světový den zdraví je mezinárodní událost vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací na 7. dubna. Tento den je také dnem založení WHO. A proto studenti všech osmi českých Lékařských fakult sdruženi pod neziskovou organizaci IFMSA CZ pořádali letos již 4. rokem vlastní akci zaměřenou na prevenci a zdravý životní styl. Letošní téma bylo prevence a léčba diabetu. […]

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 11

Toto je poslední příspěvek ze série 11 článků o diabetu z časopisu Vnitření lékařství. T. Doležal, K. Kruntorádová: Klinické a ekonomické přínosy nových antidiabetik v České republice T. Doležal, K. Kruntorádová: Clinical and economic benefits of the new antidiabetic drugs in the Czech Republic

Vnitřní lékařství – 2015 výběr článků o diabetu – 10

D. Janíčková-Žďárská, P. Piťhová, T. Pavlík, M. Kvapil: Výsledky projektu PROROK po 6 měsících intervence (Prospektivní observační projekt významu diference glykemie nalačno a postprandiální glykemie pro odhad úspěšnosti terapie diabetu 2. typu) D. Janíčková-Žďárská, P. Piťhová, T. Pavlík, M. Kvapil: The PROROK project results after 6 months of intervention (Prospective observation project focusing on the […]